Wie.

Ik ben Tessa Roseboom: onderzoeker, hoogleraar en pleitbezorger. Als bioloog ben ik gefascineerd door het wonder van het leven. In de afgelopen 25 jaar heb ik onderzocht hoe de omgeving waarin mensen opgroeien hun latere ontwikkeling en gezondheid beïnvloedt.

Dit onderzoek toonde het fundamentele belang van een goede start in het leven aan. Om deze kennis te vertalen naar beleid en praktijk, pleit ik op nationaal en internationaal niveau voor investeringen in een goede levensstart. Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke investeringen helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen. Door studenten, professionals en (toekomstige) ouders te informeren over het belang van een goede start, wil ik bijdragen aan een toekomst waarin ieder mens zich kan ontwikkelen en zo bijdragen aan een gezondere, duurzamere en eerlijke toekomst.

"De omgeving waarin mensen opgroeien, vanaf het allerprilste begin, beïnvloedt de ontwikkeling en daarmee hun gezondheid en welzijn gedurende de rest van het leven"

Wat.

Ik streef ernaar om kennis en bewustzijn te genereren over het grote belang van een goede start in het leven. Ik wil mensen inspireren om actie te ondernemen en bij te dragen aan een goede start voor elk kind. Dit doe ik door middel van onderzoek, onderwijs en pleitbezorging.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op deze vragen:

Wat zijn de gevolgen van blootstellingen in het vroege leven?

Welke interventies en beleidsmaatregelen zijn effectief in het optimaliseren van de kansen van mensen om zich te ontwikkelen?

Hoe breng je deze kennis goed over aan toekomstige ouders, professionals en beleidsmakers?

PLEITBEZORGING

Ik wil het bewustzijn vergroten voor:

Het belang van een goede start in het leven voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Waarom gendergelijkheid essentieel is voor het bereiken van een goede start in het leven

Hoe investeringen in de vroege levensfase ons zullen helpen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Daarom heb ik het bij het Institute for Advanced Study (IAS) het initiatief genomen voor de serie ‘Future Generations’. Praat mee via: Future Generations – Institute for Advanced Study IAS – University of Amsterdam (uva.nl)

oNDERWIJS

Kennis delen, is kennis  vermenigvuldigen.

Daarom is lesgeven een essentieel onderdeel van mijn missie om het bewustzijn te vergroten over het belang van een goede start in het leven voor de volgende groepen: huidige en toekomstige kinderen, studenten, ouders en professionals

• Kinderen

• Studenten

• Huidige en toekomstige ouders

• Professionals

"Kinderen die gezond opgroeien, bouwen later duurzamere samenlevingen op"

Contact.

Heb je vragen of verzoeken? Neem gerust contact met me op!